Dagopvang

Onze werkwijze

Bij Krabbeltje doen wij meer dan alleen het opvangen van kinderen. Wij zijn een kleine organisatie die naast het stimuleren van ‘samen spelen’ ook veel waarde hechten aan individuele aandacht. Wij bieden opvang aan ‘onze’ kinderen in een verticale groep van maximaal 12 kinderen per dag.

Het is voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij op jonge leeftijd al met elkaar leren spelen. Op die manier ontwikkelen ze vanuit hun sociale relaties persoonlijke competenties, sociale competenties en maken ze zich normen en waarden eigen. Om er voor te zorgen dat ‘onze’ kinderen zich zo veilig voelen dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgen wij voor het bieden van geborgenheid en structuur en voor de ruimte om te spelen, te ontdekken en te ondernemen in hun eigen tempo. Ze krijgen de vrijheid om te ontdekken waar hun talenten liggen en worden hierin gestimuleerd door onze pedagogische medewerkers.

Waarom ouders kiezen voor een verticale groep

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Doordat er kinderen van verschillende leeftijden aanwezig zijn, lijkt dit het meest op een thuissituatie en kunnen broertjes en zusjes met elkaar in een groep komen. Omdat onze belangrijkste uitgangspunt de huiselijke sfeer is, was de keuze voor ons snel gemaakt om voor een verticale groep te gaan.

Andere voordelen zijn dat kinderen door de leeftijdsverschillen om leren te gaan en rekening te houden met de behoeftes van kinderen die ouder of jonger zijn. De jongere kindjes leren veel van de oudere kindjes en de oudere kindjes voelen zich vaak nodig en verantwoordelijk omdat zij weleens mogen helpen bij de verzorging voor de baby’s. Dit heeft een positieve invloed op de saamhorigheid en stimuleert het thuisgevoel binnen de groep.