Visie

“Het kind staat centraal,” Een kind ontwikkeld zich vanaf de geboorte en ieder kind doet dat op eigen tempo. Er is altijd een leidraad waaraan we ons vast houden hoe deze ontwikkeling verloopt, maar je zult zien dat er veel verschillen zijn tussen de ontwikkeling van kinderen. Daar houden wij ons mee bezig, “het kind gaat pas lopen, wanneer het er zelf aan toe is” en toch echt niet eerder omdat wij volwassenen het zo graag willen. Op het kinderdagverblijf krijgt het kind hier alle ruimte voor en de nodige begeleiding daarbij. Eigen mening, zelf beslissingen durven nemen en keuzes maken horen bij het ontplooien van zichzelf. De leidsters sturen hierbij zo goed mogelijk en ondersteunen het kind bij het begrijpen van normen en waarden, de sociale contacten met de andere kinderen en de leidsters.

De ontwikkeling van het kind is heel belangrijk en het kind moet de kans krijgen om dit vrij en onbevangen te kunnen doen. Kinderen geven zelf (on)bewust aan wat goed is voor hun ontwikkeling. Dit doen zij het beste wanneer zij zich op hun gemak voelen, vertrouwd zijn met de mensen om zich heen en wanneer zij worden gestimuleerd in de dingen die zij willen/kunnen leren.

Ieder kind is een individu, met eigen behoeftes en eigen interesses. De leidsters spelen hierop in zodat het kind steeds uitgedaagd blijft iets nieuws te willen ontdekken en te leren.
Dit gebeurt deskundig, maar geheel ongedwongen. Op deze manier zijn de leidsters altijd in staat om een warme en gezellige sfeer te blijven creëren. De communicatie is daarin ook erg belangrijk, hoe geeft een leidster haar boodschap ( opdracht) duidelijk over en hoe is de interactie tussen “volwassene “ en het kind?

  • De leidsters luisteren op zo’n manier naar kinderen dat zij zich begrepen voelen.
  • De leidsters praten op een manier, dat kinderen begrijpen wat zij zeggen. Het blijft gewone “grote mensentaal” maar wat helderder en eenvoudiger en zeker niet neerbuigend.
  • De leidsters nemen de tijd voor het kind wanneer hij/zij zich niet begrepen voelt, er wordt samen met het kind naar een oplossing gezocht. Soms komt het voor dat mensen elkaar niet begrijpen met verbale communicatie, dat kan frustrerend zijn. Non – verbale communicatie kan bv. een oplossing zijn en verhelderend voor een kind.
  • De leidsters tonen respect en gelijkwaardigheid aan de kinderen, door de ideeën en oplossingen van het kind serieus te nemen.

Missie

Bij Krabbeltje zijn wij er om kinderen een veilige en rustgevende plek te geven wanneer hun ouders aan het werk zijn. Het kinderdagverblijf is als het ware het verlengstuk van de huiskamer, waar het kind centraal staat. Wij willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling van zelfredzaamheid. Dit gebeurt uiteraard spelenderwijs, met aandacht voor de leeftijd en persoonlijkheid van het individu. De doelstelling is dan ook dat we het kind begeleiden in die ontwikkelingssprongetjes. Het kind observeren en af en toe een toegesneden uitdaging aanbieden. Gaat het kind hier niet op in dan wordt er gewacht tot een volgend goed moment. Het is absoluut niet onze bedoeling een kind op een ‘gewenst’ niveau te brengen. Elk kind heeft een eigen, unieke ontwikkeling en die respecteren wij.

De leidsters zorgen daarbij voor een goed contact met de ouders en betrekken ze bij het kinderdagverblijf. De leidsters hebben hun eigen groep, de kinderen zien dus elke keer dezelfde gezichten; op deze manier kunnen leidster en kind een goede vertrouwensband opbouwen, wat bij het kind een gevoel van veiligheid en rust geeft.
Op onze locatie werken wij met verticale groepen, voor de aller jongste heerst er vooral rust en zijn de groepsleidsters voornamelijk bezig met de verzorging van het kind, terwijl er voor de dreumesen en peuters altijd voldoende ruimte is om te spelen en zich uit te leven.

Ook in dit oogpunt staat de ontwikkeling van het kind centraal, De ‘oudste’ peuters worden al spelenderwijs klaar gemaakt voor het basisonderwijs.