Buitenschoolse opvang

Na een drukke dag op school kunnen onze kinderen heerlijk “thuiskomen” op onze buitenschoolse opvang. Nadat ze zijn opgehaald van school worden ze verwelkomt met een beker limonade en een wafel/cracker met beleg. Tijdens het moment van eten en drinken is er ruimte voor groepsgesprekken aan tafel. Het kind leert te luisteren naar anderen en op zijn beurt te wachten.

Nadat de kinderen klaar zijn wordt er een activiteit aangeboden waar de kinderen aan mogen meedoen. Er is hierbij niets verplicht. Wil een kind iets anders doen of gewoon even rusten op de bank dan is dat bij ons ook helemaal geen enkel probleem. Wij stimuleren ze wel om deel te nemen om zo samenspelen/samenwerken aan te leren maar het is aan onze kinderen zelf of ze dat willen. Samenspelen is bij ons namelijk geen verplichting. Wat wij belangrijk vinden is dat het kind uit wederzijds respect voor elkaar aan de ander vraagt of het wil samenspelen. Dat biedt de ander namelijk de kans om ‘nee’ te zeggen wanneer het dat niet wil.

Krabbeltje beschikt over een buitenruimte waar kinderen veilig kunnen spelen. Pedagogisch medewerkers bieden ook buiten verschillende spellen aan waarbij de sociale competenties van het kind worden gestimuleerd (kringactiviteiten, groep spellen e.d.). De groepsruimte is zo ingericht dat er afwisseling is tussen rustige plekken en actieplekken. De ruimte biedt kansen voor gezamenlijke en gevarieerde spelervaringen zoals imitatie/fantasiespel