Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

• Even voorstellen..

Hallo allemaal,
Mijn naam is Yasmina Dahman en ik ben 21 jaar oud. Met een aantal ouders heb ik al even kort
kennis gemaakt tijdens de dagen dat ik heb meegelopen met Laila. Ik heb mijn diploma
onderwijsassistente behaald in 2012. Momenteel studeer ik, naast mijn baan bij Krabbeltje, aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nadat ik mijn studie onderwijsassistente positief heb afgerond,
ben ik op verschillende plekken gaan werken, voornamelijk met kinderen als begeleider. Het meest
recente wat ik gedaan heb is op het speciaal onderwijs werken. Daar heb ik een hele leuke tijd
gehad.
Met kinderen werken is altijd al mijn passie geweest. Het bijdragen aan de ontwikkeling van de
kinderen is voor mij een belangrijke rol als begeleider. Ik vind het belangrijk dat u en uw kind zich
thuis voelen in de kinderopvang en ik hoop dan ook dat ik daar een positieve bijdrage aan kan
leveren. Als u nog vragen heeft, mag u die altijd stellen als we elkaar tegenkomen op de groep?

• THEMA VERKEER EN VERVOER

Beste Ouders,
De komende weken gaan wij aan de slag met het thema verkeer en vervoer. Dit thema is één van de
thema’s die wij als prioriteit op ons themalijst hebben staan. Al op jonge leeftijd worden kinderen
geconfronteerd met verkeer en vervoer. Vanaf het moment dat ze buiten komen en zich bewust
worden van alles om hen heen, zijn ze in aanraking met verkeer en vervoer. Bij mama of papa op de
fiets, zelfs vanuit de kinderwagen zien ze alle auto’s en fietsen voorbij rijden en maken ze deel uit van
verkeer en vervoer. De tijd gaat zo snel dat de kinderen al gauw hun eerste stapjes in het verkeer
zullen zetten. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen!
In dit thema staat het voorleesboekje ‘Anna in het verkeer’ centraal. Ook zullen onze knutsel-, spelen beweeg opdrachten allemaal te maken hebben verkeer en vervoer. We leren alles over
verschillende voertuigen en hoe we veilig op een fiets of in de auto zitten.
Als afsluiting van het thema maken we een wandeling in het verkeer. We gaan samen letten op hoe
we geleerd hebben om veilig over te steken. Welke verkeersborden de kinderen zullen herkennen?
Waar letten we allemaal op als we oversteken? En waar kan je het veiligst oversteken?
Wij hopen wederom op een leerzaam maar vooral gezellig thema.
Groetjes van de pedagogische medewerkers,

Nieuws:
• Welkom: Wij heten onze nieuwe baby Youssra en onze peuter Youssef van harte
welkom bij Krabbeltje. Wij hopen op een leuke en gezellige tijd bij ons.
• Jarig: We hebben deze maand een jarige job. Hiep hiep hoera, Isha wordt 3 jaar!
• Speelgoed meenemen: Willen alle ouders geen speelgoed meer meegeven aan de
kindjes? Wij merken dat speelgoed vaak zoek raakt tussen andere spullen of het
gebeurt weleens dat speelgoed kapot gaat. Wij kunnen en willen hier niet
aansprakelijk voor zijn. Een knuffel waar het kindje aan gehecht is mag uiteraard
wel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.